Μεσιτικά Έγγραφα

Σχετικά με την Αποκλειστική Εντολή Ανάθεσης Ακινήτου θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

Η αποκλειστική εντολή ανάθεσης ορίζει την αποκλειστικότητα που αποκτά το γραφείο μας στο ακίνητο για την εύρεση αγοραστή ή ενοικιαστή για ένα  συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  Κατά το χρόνο που ισχύει η γραπτή εντολή αποκλειστικότητας ο πωλητής μπορεί να προβεί στην πώλησή του ακινήτου αλλά θα πρέπει να καταβάλει την συμφωνημένη αμοιβή στο κτηματομεσιτικό γραφείο. Επίσης ο ιδιοκτήτης διατηρεί πάντα στο ακέραιο τη διαπραγματευτική του δύναμη με τους υποψήφιους αγοραστές του γραφείου.

Με την αποκλειστικότητα, ο κτηματομεσίτης γίνεται ο βοηθός ο σύμβουλος και ο αντιπρόσωπος του ιδιοκτήτη και υπάρχει μια στενή συνεργασία γιατί υπάρχουν κοινοί στόχοι.  Οι περισσότεροι  ιδιοκτήτες  στρέφονται στην αποκλειστική ανάθεση ακινήτου επειδή στην Ευρώπη και στην Αμερική το 80% των ακινήτων προωθούνται  με την μέθοδο αυτή. 

Κατεβάστε απευθείας την Αποκλειστική Εντολή Ανάθεσης Ακινήτου από εδώ και συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία.

 

Ενώ, όσον αφορά στην Εντολή Αγοραστή-Ενοικιαστή, θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

Εντολή είναι το συμφωνητικό που υπογράφεται μεταξύ μεσίτη και αγοραστή (ή μισθωτή) και μεταξύ μεσίτη και ιδιοκτήτη του προσφερόμενου ακινήτου. Στην εντολή αναγράφεται η διεύθυνση του ακινήτου, η αμοιβή του μεσίτη και υπογράφεται για λόγους κατοχύρωσης αυτής της αμοιβής στην περίπτωση που υπάρξει τελική σύμβαση με τη  διαμεσολάβηση του μεσίτη. Ως ιδιοκτήτης μπορείτε να υπογράψετε όσες εντολές επιθυμείτε αναθέτοντας το ακίνητό σας σε διαφορετικούς μεσίτες και πληρώνοντας αυτόν που θα σας βρει τον ενδιαφερόμενο. Οι αγοραστές/ενοικιαστές καλό είναι να μην υπογράφουν περισσότερες από μία εντολές για το ίδιο ακίνητο.

Κατεβάστε απευθείας την Εντολή Αγοραστή-Ενοικιαστή από εδώ και συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία.