Πιστοποιητικό ΔΕΗ

Το Πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι σχετικά νέο έγγραφο που με βάση τον υπάρχον νόμο από την 1 Νοεμβρίου 2011 πρέπει να εκδίδεται για κάθε κτήριο. Το πιστοποιητικό  ανάλογα με τη μορφή και τη χρήση του κτηρίου πρέπει να επανεκδίδεται κάθε 1 με 12 έτη.

 

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το πιστοποιητικό  είναι απαραίτητο, είναι για την έκδοση κάθε νέας  παροχής ρεύματος της ΔΕΗ, για την επανασύνδεση παλιάς παροχής, για την αλλαγή του ονόματος στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός, ενώ τέλος το πιστοποιητικό  χρειάζεται ακόμα και για αίτηση αύξησης  της παροχής.

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι το απαραίτητο έγγραφο που πιστοποιεί την καταλληλόλητα μιας εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ύστερα από τον απαιτούμενο έλεγχο και τις κατάλληλες μετρήσεις.

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ δεν είναι ένα τυπικό χαρτί για τη ΔΕΗ καθώς ο έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης καθώς και την ασφάλεια όσων ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται το χώρο.

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ για μονοκατοικίες και διαμερίσματα έχει διάρκεια ισχύος 14 χρόνια, και 7 χρόνια σε επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά

Το πιστοποιητικό  που εκδίδει ένας μηχανικός πρέπει να αποτελείται από τα εξής έγγραφα:

  1. Υπεύθυνη δήλωση από μηχανολόγο μηχανικό
  2. Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
  3. Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατα ΚΕΗΕ
  4. Σχέδια κάτοψης ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικού πίνακα
  5. Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης

Η έκδοση για το πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι απαραίτητη στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Αρχική ηλεκτροδότηση Επανασύνδεση (εάν έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού)
  • Επαύξηση παροχής Αλλαγή ονόματος (εάν έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού)
  • Σε αίτηση για νυχτερινό ρεύμα Για κοινωνικό τιμολόγιο (εάν έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού

Κόστος έκδοσης

  • ΑΠΟ 15 Τ.Μ ΕΩΣ 100 Τ.Μ ΚΟΣΤΟΣ 90€ + ΦΠΑ
  • ΑΠΟ 101 Τ.Μ ΕΩΣ 200 Τ.Μ ΚΟΣΤΟΣ 100€ + ΦΠΑ