Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Τακτοποίηση αυθαιρέτων με τον Ν.4178/13. Η Βεβαίωση Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών είναι βάσει νόμου απαραίτητο στοιχείο για κάθε αγοραπωλησία ακινήτου.

 

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 23, Ν.4014/2011:

 

«Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν την επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας, τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος του κτιρίου».

Κατά συνέπεια, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες με αυθαίρετα κτίσματα ή στους ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές ή/και πολεοδομικές παραβάσεις να διατηρήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας ένα και μόνο πρόστιμο, εξασφαλίζοντας ότι το ακίνητο έχει απαλλαγεί από τα πολεοδομικά βάρη για τα επόμενα 30 χρόνια. Στα αυθαίρετα ακίνητα ή στα ακίνητα με αυθαιρεσίες τα οποία δεν θα υπαχθούν, απαγορεύεται στο εξής η μεταβίβαση και η σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος εν ζωή. Επιπλέον, θα υπόκεινται σε πρόστιμα πολλαπλάσια των προστίμων που προβλέπονται με το νόμο αυτό και θα κρίνονται άμεσα κατεδαφιστέα.

Το γραφείο μας  με μεγάλη εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας και διαδικασιών και με παραπάνω από 70 επιτυχημένες διεκπεραιώσεις φακέλων τακτοποίησης ημιυπαίθριων χώρων, αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες δήλωσης αυθαιρέτων κτισμάτων, για να απαλλαγεί το ακίνητο σας από τα πολεοδομικά βάρη από τη στιγμή που ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης μας προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου

β. την οικοδομική άδεια του ακινήτου

γ. τα εγκεκριμένα από την πολεοδομία αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου

Αν δεν γνωρίζετε εάν έχετε αυθαίρετες κατασκευές ή ποίες είναι αυτές ζητήστε σήμερα ένα Πολεοδομικό Έλεγχο. Επικοινωνήστε μαζί μας και θα αναλάβουμε  να κάνουμε τον πολεοδομικό έλεγχο του ακινήτου σας αλλά και να σας ενημερώσουμε για τις δυνατότητες υπαγωγής του στο νέο νόμο Ρύθμισης Αυθαιρέτων κτισμάτων εντελώς δωρεάν.

Οι βεβαιώσεις έχουν ισχύ δύο (2) μηνών και πριν τη σύνταξη των συμβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητο. Στα συμβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση και ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου.

Συχνές ερωτήσεις σχετικές με τα αυθαίρετα

  • Ποιους αφορά;

Στη ρύθμιση αυθαιρέτων μπορούν να ενταχθούν όλα τα ακίνητα που είναι κτισμένα χωρίς οικοδομική άδεια, ή τα ακίνητα με άδεια τα οποία έχουν υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης ή ύψους, έχουν αυθαίρετα αλλάξει χρήση, έχουν αυθαίρετες κατασκευές (πισίνες, κατασκευές στους ακάλυπτους χώρους) ή άλλες μικρές πολεοδομικές παραβάσεις.

  • Πώς μπορώ να γνωρίζω αν το ακίνητο μου έχει αυθαίρετες κατασκευές;

Η διαδικασία αναγνώρισης αυθαίρετων κατασκευών (πολεοδομικός έλεγχος) μπορεί να γίνει σε αρκετές περιπτώσεις μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία και μπορεί να εκτελεστεί μόνο από μηχανικό με αντίστοιχη εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας.

  • Ποιο το όφελος;

Από την δημοσίευση του Ν.4014/2011 και μετά, είναι αδύνατη η πώληση, μεταβίβαση, υποθήκευση, γονική παροχή κάθε ακινήτου το οποίο έχει αυθαίρετες κατασκευές και δεν μπορεί να λάβει τη βεβαίωση μηχανικού.

  • Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

Η διαδικασία ρύθμισης αυθαιρέτων, είναι παρόμοια με αυτή που ίσχυσε στη διαδικασία ρύθμισης των ημιυπαίθριων χώρων και γίνεται αποκλειστικά από τον μηχανικό μέσω ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής.

  • Ποια είναι η προθεσμία;

Οι αιτήσεις ρύθμισης αυθαιρέτων πρέπει να κατατεθούν έως και 28/02/2012 από τους ενδιαφερόμενους ενώ δίνεται προθεσμία 4 μηνών για την προσκόμιση των λοιπών δικαιολογητικών.

  • Πόσο θα κοστίσει;

Το πρόστιμο υπολογίζεται ως το γινόμενο των τετραγωνικών της αυθαίρετης κατασκευής επί την τιμή ζώνης του ακινήτου και επί μια σειρά συντελεστών (μειωτικών ή αυξητικών).

  • Γίνονται μειώσεις στα πρόστιμα;

Σημαντική μείωση στα πρόστιμα των αυθαιρέτων προβλέπεται από τη τροπολογία του Ν.4014/11. Συγκεκριμένα αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεται η τιμή ζώνης για τα εκτός σχεδίου αυθαίρετα. Επιπλέον, εκτός των μειώσεων αυτών, προβλέπεται σημαντική μείωση στο πρόστιμο για τη διατήρηση υπόγειων χώρων σε ακίνητα με άδεια που έχουν αυθαίρετα αλλάξει χρήση σε κατοικία. Τέλος για τις περιπτώσεις ιδιοκτητών που έχουν κάνει δήλωση με το Ν.3843/10 (νόμος ημιυπαιθρίων) και δεν έχει γίνει ακόμη περαίωση της διαδικασίας (τρίτη σφραγίδα), προβλέπεται η δυνατότητα συμψηφισμού των ποσών που έχουν καταβληθεί.